Türkmentokat

Eskisehir/ Tepebası/ Türkmentokat Köyü
  • Devreye Alma: 2017 Ekim
  • Sistem Tipi: Arazi
  • DC Kurulu Güç: 3.399 kWp
  • Ac Kurulu Güç: 2.958 kWe
  • Evirici : KACO 60.0 TL3
  • Panel : Axtec-Axworldpower AC-270P/156-60S
  • Konstrüksiyon : ÇEPAŞ 4H